دیریست ای دل بیگانه، که تو را در نهانخانه ی قلبم انکار می کنم...!

تا شاید آشنایی که چندان نزدیک نیست، در بینهایت ترین وسعت عشق، در به روی تو بگشاید...و تو را با خود به دورترین ساحل هستی، آنجا که به جز مرغان دریایی عاشق،

 کسی نیست که سخن عشق را بر زبان آورد، ببرد...آن جا که سخن عشق کلام اول است...پس آری...خوشحالی از آن توست، ای دل دیوانه ترین مجنون دنیا...!

عشق يعني پاكي و صدق و صفا خودشناسي حق شناسي از وفا

عشق يعني دور بودن ازخطا  بنده بودن خلوت دل با خدا

عشق يعني نفس را گردن زدن پاك و طاهر گشتن روح و بدن

عشق يعني صيقل زنگار دل ديدن اسرار غيب در جام دل 

                                                   این دل تنها را نیز دعایی...یادی .....

+ نوشته شده در  ساعت   توسط s_kh  |